توافقات جدید ایران و روسیه برای حفاظت دریایی دریای خزر
توافقات جدید ایران و روسیه برای حفاظت دریایی دریای خزر
هیأتی از دادستانی کل کشور به‌منظور برگزاری سومین نشست کارگروه مبارزه با جرائم مشترک دادستانی عازم روسیه شد.

به گزارش خبربین آنلاین : به‌منظور برگزاری سومین نشست کارگروه مبارزه با جرائم مشترک دادستانی کل جمهوری اسلامی ایران با دادستانی کل فدراسیون روسیه، هیاتی به سرپرستی محمد عباسی مستشار دادگاه عالی انتظامی قضات و رئیس دفتر دادستان کل و با همراهی عباس منصوری معاون قضایی دادستان کل، احمد قاسمی مدیرکل حوزه حقوق عامه دادستانی کل و رحیم‌نیا مستشار قضایی معاونت بین الملل قوه قضاییه در هفته گذشته به مسکو عزیمت کردند.در این سفر، هیات مذکور ضمن بازدید از دانشگاه دادستانی فدراسیون روسیه در خصوص همکاری‌های علمی و پژوهشی مذاکراتی را معمول داشتند.همچنین جلسات متعددی در قالب کارگروه مشترک با مقامات دادستانی کل فدراسیون روسیه برگزار و در خصوص اجرای کنوانسیون حفاظت دریایی دریای خزر توافقاتی حاصل گردید.

در این راستا مقرر شد پیش‌نویس شیوه‌نامه اجرایی کنوانسیون مذکور تدوین و جهت طرح در نشست آتی دادستان‌های کل کشورهای حاشیه دریای خزر (ایران، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان) ارائه شد.