توسعه روابط ایران و اندونزی در حوزه زنان
توسعه روابط ایران و اندونزی در حوزه زنان
معاون زنان و امور خانواده ریاست جمهوری بر ضرورت توسعه روابط ایران و اندونزی در حوزه زنان تاکید کرد.

به گزارش خبربین آنلاین؛ انسیه خزعلی، معاون زنان و امور خانواده ریاست جمهوری بر ضرورت توسعه روابط ایران و اندونزی در حوزه زنان تاکید کرد.

 انسیه خزعلی، معاون زنان و امور خانواده ریاست جمهوری روز پنجشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۲ در دیدار با «آی گوستی دارماواتی» وزیر توانمندسازی زنان و حمایت از کودکان اندونزی با ابراز خرسندی از روابط بسیار خوب تهران – جاکارتا، بر ضرورت توسعه روابط دو کشور در حوزه زنان به ویژه در زمینه کارآفرینی، کاهش خشونت علیه زنان و کودکان، تقویت نهاد خانواده، شرایط سخت زنان و کودکان فلسطین و ضرورت توقف حملات و کمک به آنها تاکید کرد.