تولید نیازمند جاذبه است
تولید نیازمند جاذبه است
وزیر صمت با بیان "شعار سال امری قابل تحقق است به‌شرط آنکه در تولید جاذبه ایجاد کنیم" گفت: یکی از اصلی‌ترین درمانهای اقتصاد کشور تمرکز بر جهش تولید و رفع ناترازی‌هاست.

به گزارش خبربین آنلاین؛ علی‌آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: مقام معظم رهبری در ادامه شعارهای سنوات گذشته، بر تولید تأکید داشتند تا با عبور از بحران اقتصادی، امسال به جهش تولید دست یابیم، چرا که یکی از اصلی‌ترین درمانهای اقتصاد کشور، تمرکز بر جهش تولید و رفع ناترازی‌هاست.

علی‌آبادی تحقق شعار سال را با کمک‌ مردم امری شدنی دانست و افزود: با ایجاد جاذبه می‌توان مردم را در سرمایه‌گذاری در تولید تشویق کرد تا با منابع مادی و معنوی به درآمدزایی دست یابیم.

وزیر صمت با تأکید بر رفع موانع موجود از طریق وضع یا اصلاح قوانین گفت: در مسیر تولید و رفع موانع نیازمند اجرای درست قوانین هستیم.

وی بیان داشت: اراده ملی بر آن است تا تسهیلاتی برای سرمایه‌گذاران فراهم شود و از سرمایه‌های خرد و کلان مردم برای توسعه و جهش تولید استفاده کند.

علی‌آبادی خاطرنشان کرد: دنیا در آستانه تحولاتی بزرگ است و بایستی زیرساختهای تولید توسعه یابد که در این راستا وزارت صمت اولویت را برای بخش خصوصی و شرکتهای دانش‌بنیان برای روشهای نوآورانه در حوزه آینده فراهم می‌کند.