‌تولید ۴۳۶هزار دستگاه موتورسیکلت در سال جاری‌
‌تولید ۴۳۶هزار دستگاه موتورسیکلت در سال جاری‌
تولید موتورسیکلت در کشور در 9 ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 37 درصد رشد داشته است.

به گزارش خبربین آنلاین؛ در ۹ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ در مجموع ۴۳۵ هزار و ۷۳۵ دستگاه موتورسیکلت در کشور تولید شد‌ که با توجه به تولید ۳۱۸ هزار و ۴۸۲ دستگاه موتورسیکلت در ۹ ماهه ابتدای سال گذشته، تولید موتورسیکلت در ۹ ماهه‌ امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۷ درصد رشد داشته است.

با توجه به تولید ۱۸۲ هزار و ۹۷۴ دستگاه موتورسیکلت در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ تولید موتورسیکلت در ۹ ماهه ابتدای امسال نسبت به ۹ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ در مجموع ۱۳۸ درصد رشد داشته است.

در ۹ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ در مجموع ۱۴۸ هزار  و ۲۹۴ دستگاه و در ۹ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۸ در مجموع ۷۹ هزار و ۷۰۹ دستگاه موتورسیکلت تولید شده است.

در ۹ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۷ در مجموع ۸۶ هزار و ۲۱۳ دستگاه و در ۹ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۶ نیز ۷۳ هزار و ۹۳۴ دستگاه موتورسیکلت در کشور تولید شده است.

در فاصله بین سال های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ بیشتری میزان تولید موتورسیکلت مربوط به سال ۱۳۹۵ بوده که در این سال ۷۳۶ هزار و ۳۳۷ دستگاه موتورسیکلت تولید شده است.

کمترین میزان تولید موتورسیکلت در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ مربوط به سال ۱۳۹۸ است در این سال تولید موتورسیکلت در کشور به ۱۱۶ هزار و ۵۳۴ دستگاه کاهش یافته است.

در سال ۱۳۹۱ در مجموع ۴۱۸ هزار و ۷۳۳ دستگاه و در سال ۱۴۰۱ در مجموع ۴۶۴ هزار و ۵۳۷ دستگاه موتورسیکلت در کشور تولید شده است.

براساس آمار اعلام شده توسط وزارت صمت، ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت در سطح کشور تردد می‌کند که از این تعداد ۹۰ درصد و به عبارتی ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت فرسوده است در کشور تردد می کنند.