جدیدترین جزئیات درباره تعطیلی پنجشنبه ها، مدارس تعطیل می شوند؟
جدیدترین جزئیات درباره تعطیلی پنجشنبه ها، مدارس تعطیل می شوند؟
معاون سازمان امور استخدامی در برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ درباره جزئیات تعطیلی پنجشنبه ها توضیح داد.

به گزارش خبربین آنلاین؛ معاون سازمان امور استخدامی در برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ درباره جزئیات تعطیلی پنجشنبه ها توضیح داد.

معاون سازمان امور استخدامی گفت: بانک‌ها پنجشنبه‌ها باز هستند حتی با کاهش ساعت کاری ادارات. تقویم آموزشی مدارس تغییر می‌کند؛ در برخی نقاط کشور آغاز مدارس از ۱۰ شهریور می‌شود.