حضور پای صندوق‌ها حل مشکلات کشور را آسان می‌کند
حضور پای صندوق‌ها حل مشکلات کشور را آسان می‌کند
مرجع تقلید شیعیان گفت: مردم خوب ما با اینکه مشکلات را احساس می‌کنند اما در عین حال حضور در پای صندوق‌های رأی را فراموش نخواهند کرد و می‌دانند قهر با صندوق‌های رأی مشکلی را رفع نمی‌کند بلکه باید حاضر شد و افراد لایق را انتخاب کرد تا افراد لایق بتوانند مشکلات را رفع کنند.

به گزارش خبربین آنلاین: آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی دقایقی قبل با ثبت رأی خود در صندوق اخذ رأی الکترونیکی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره خبرگان رهبری، با بیان اینکه روز انتخابات از روزهای بسیار حساس است، اظهار کرد: ملتی توانایی اداره خود را دارد که تکیه بر مردم‌اش داشته باشد و تکیه بر مردم از طریق آرای انتخاباتی است.وی با بیان اینکه حضور پرشور در کنار صندوق‌های رأی نشان می‌دهد که این ملت، ملت زنده است،‌ گفت: مشکلات را انکار نمی‌کنیم اما حل مشکلات از طریق حضور پای صندوق‌های رأی محقق می‌شود.مرجع تقلید شیعیان گفت: افراد خوب و لایق را انتخاب کنیم و آن افراد خوب و لایق مشکلات را برطرف کنند، در صورتی که مردم از صندوق‌ها فاصله بگیرند در واقع ضربه به نظام خودشان خواهند زد، حل مشکلات با فراموش کردن مشکلات ممکن نیست، با حضور و مبارزه با مشکلات می‌توان مشکلات را رفع کرد.

وی ادامه داد: اگر مردم حضور کامل در انتخابات داشته باشند حل مشکلات آسان می‌شود و اگر فاصله بگیرند مشکلات بیشتر می‌شود.آیت‌الله مکارم شیرازی گفت: مردم خوب ما با اینکه مشکلات را احساس کرده و می‌کنند اما در عین حال حضور در پای صندوق‌های رأی را فراموش نخواهند کرد و می‌دانند قهر با صندوق‌های رأی مشکلی را رفع نمی‌کند بلکه باید حاضر شد و افراد لایق را انتخاب کرد تا افراد لایق بتوانند مشکلات را رفع کنند.وی افزود: ما دعا می‌کنیم که این دور انتخابات بسیار خوب و پربرکت باشد و مردم افراد لایق و خوب را انتخاب کنند و آن افراد لایق هم وظیفه خود را انجام دهند و در حل مشکلات مردم بکوشند.
مرجع تقلیدشیعیان تصریح کرد: هیچ ملتی نداریم که مشکل نداشته باشد، مهم برطرف ساختن مشکلات است.