خارج کردن تومور ۳.۵ کیلویی از کلیه یک بیمار!
خارج کردن تومور ۳.۵ کیلویی از کلیه یک بیمار!
رئیس بیمارستان آموزشی درمانی امام حسین (ع) تربت حیدریه از جراحی خارج سازی تومور کلیه به وزن سه و نیم کیلوگرم در این مرکز درمانی خبر داد.

به گزارش خبربین آنلاین :  سید رضا اعتمادالاسلامی بختیاری گفت: بیمار ۵۱ ساله با شکایت تودۀ ناحیه پهلوی چپ به متخصص ارولوژی مراجعه و پس از اقدامات تشخیصی و معاینات بالینی، تومور کلیه (رنال سل کارسینوما) تشخیص داده شد.
وی اظهار داشت: پس از انجام اقدامات پیش از عمل و آماده سازی، بیمار در این بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفت و این تومور بزرگ با موفقیت از شکم بیمار خارج شد.
رئیس بیمارستان آموزشی درمانی امام حسین (ع) تربت حیدریه افزود: عمل جراحی فوق، سه ساعت به طول انجامید و در حال حاضر بیمار با حال عمومی خوب به بخش منتقل شده است.