خبر جدید معاون رئیس جمهور از گواهینامه موتور برای بانوان
خبر جدید معاون رئیس جمهور از گواهینامه موتور برای بانوان

به گزارش خبربین آنلاین؛ معاون  زنان رئیس‌جمهور گفت: برای گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در حال پیگیری هستیم؛ هم در بحث بیمه بانوان پیک موتوری و هم اینکه صدماتی متوجه آنها نباشد، در حال بررسی هستیم. چون در این زمینه قانون داریم باید از مسیر لایحه یا طرح آن را جلو برد.

به گزارش خبربین آنلاین؛ معاون  زنان رئیس‌جمهور گفت: برای گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در حال پیگیری هستیم؛ هم در بحث بیمه بانوان پیک موتوری و هم اینکه صدماتی متوجه آنها نباشد، در حال بررسی هستیم.

چون در این زمینه قانون داریم باید از مسیر لایحه یا طرح آن را جلو برد.