خبر مهم برای این شغل ها / ۱۶ شغل از مالیات کارتخوان معاف شدند
خبر مهم برای این شغل ها / ۱۶ شغل از مالیات کارتخوان معاف شدند
مشاغل معاف از مالیات کارتخوان، مشاغل کوچک و متوسطی هستند که باتوجه‌ به سقف درآمدی از پرداخت مالیات معاف شده‌اند.

به گزارش خبربین آنلاین؛ مشاغل معاف از مالیات کارتخوان، مشاغل کوچک و متوسطی هستند که باتوجه‌ به سقف درآمدی از پرداخت مالیات معاف شده‌اند.

معاف کردن برخی مشاغل از پرداخت مالیات کارتخوان، افراد را به سمت استفاده از روش‌های پرداخت الکترونیک تشویق می‌کند و شاهد کاهش استفاده از نقدینگی خواهیم بود.
مشاغل معاف از مالیات کارتخوان، مشاغل کوچک و متوسطی هستند که باتوجه‌ به سقف درآمدی از پرداخت مالیات معاف شده‌اند.

در تاریخ ۱۸ تیر سال ۱۴۰۲، لیست مشاغل معاف از مالیات کارتخوان اعلام شد که ۱۳ شغل در این فهرست بودند.

علاوه‌ بر این، طبق اعلام بانک مرکزی درآمدهای حاصل از فروش این مشاغل وارد سیستم مالیاتی کشور نخواهد شد. فهرست مشاغل معاف از مالیات کارتخوان ۱۴۰۲، به شرح زیر است:

۱. نانوایی‌ها

۲. سوپرمارکت‌ها

۳. داروخانه‌ها و مراکز خدمات درمانی

۴. جایگاه‌های سوخت اتوماتیک و دستی

۵. فروشگاه‌های فروش و ساخت محصولات هنری

۶. حمل و نقل درون شهری و تاکسی

۷. مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان

۸. روزنامه فروشی‌ها

۹. دفتر خدمات مخابراتی

۱۰. موسسه‌های خیریه

۱۱. فروشگاه‌های فروش کتاب و محصولات رسانه‌ای

۱۲. عوارض راه و پارکینگ‌ها

۱۳. وجوه دولتی و قوه قضاییه
۱۴. اشخاص و شرکت‌های مواد غیرمعدنی و نفتی

۱۵. باشگاه‌ها وموسسه‌های ورزشی

۱۶. شرکت‌های دانش بنیان با سطح فناوری ۱

این فهرست مشاغلی هستند که از پرداخت مالیات کارتخوان معاف شده‌اند. اما برای این مشاغل شرایط خاصی در نظر گرفته شده است که اگر مشمول آن شرایط باشند، معاف خواهند شد.

اگر شرایط یا سقف درآمدی آن‌ها از میزان مشخص شده بیشتر باشد، باید نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام کنند.

در ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم ذکر شده است که «به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذکور کاسته می شود».

طبق این قانون اگر در طول یک سال درآمد فرد افزایش داشته باشد و تغییر پله داشته باشد، باید مالیات پرداخت کرده و دیگر از مالیات کارتخوان معاف نخواهد بود.

سقف معافیت از مالیات کارتخوان چه مبلغی است؟

طبق قانون مالیات‌ مستقیم کشور ایران، مشاغلی که سود کمتر از ۳۵.۶۰۰.۰۰۰ تومان در سال دارند از پرداخت مالیات معاف هستند.

این مشاغل در دسته پله اول مالیاتی قرار می‌گیرند و درصورتی‌که مبلغ درآمد سالانه بیشتر از این مقدار باشد، نسبت به سود برای آن‌ها مالیات در نظر گرفته می‌شود.

مشاغلی که مازاد سود آن‌ها بین ۳۵.۶۰۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان در سال است، در پله دوم پرداخت مالیات قرار می‌گیرند و باید ۱۵ درصد مالیات پرداخت کنند.

افرادی که در پله سوم مالیاتی قرار می‌گیرند نیز با مازاد سود ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان شامل ۲۰ درصد مالیات می‌شوند.

در آخرین پله مالیاتی یا پله چهارم، به درآمد سالانه ۱۰۰ میلیون تومان، ۲۵ درصد مالیات تعلق می‌گیرد که صاحب کسب‌وکار باید نسبت به پرداخت آن اقدام کنند. البته فقط مالیات کارتخوان نیست، برخی از فروشگاه‌ها موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیز هستند.
زمانی که هزینه‌های مالیاتی برای کسب‌وکارهای کوچک کاهش یابد، صاحبان این مشاغل درآمد بیشتری خواهند داشت و افراد بیشتری به راه اندازی شغل ترغیب خواهند شد.

علاوه‌بر این، معاف کردن برخی مشاغل از پرداخت مالیات، افراد را به سمت استفاده از روش‌های پرداخت الکترونیک تشویق می‌کند و شاهد کاهش استفاده از نقدینگی خواهیم بود.