خدابخشی از معاونت سیاسی صداوسیما برکنار شد
خدابخشی از معاونت سیاسی صداوسیما برکنار شد
علیرضا خدابخشی از معاونت سیاسی صداوسیما برکنار شد

به گزارش خبربین آنلاین : علیرضا خدابخشی معاون سیاسی صداوسیما از سمت خود برکنار شده است و قرار است محمدعلی صائب رئیس خبرگزاری صداوسیما با حفظ مسئولیت خود، سرپرستی معاونت سیاسی را نیز به‌عهده بگیرد.

خدابخشی ۲۲ مهر ۱۴۰۰ با حکم جبلی به‌عنوان معاون سیاسی سازمان صداوسیما منصوب شده بود.