دانشجویان چگونه می‌توانند خود را بیمه کنند؟
دانشجویان چگونه می‌توانند خود را بیمه کنند؟
یکی از برنامه‌های دولت سیزدهم، تسهیل و برقراری بیمه دانشجویان و توجه به سلامت و درمان این طیف از جامعه است، به همین منظور در سازمان تأمین اجتماعی ذیل ضوابط و مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بیمه دانشجویان هم فعال شده است.

به گزارش خبربین آنلاین؛ یکی از برنامه‌های دولت سیزدهم، تسهیل و برقراری بیمه دانشجویان و توجه به سلامت و درمان این طیف از جامعه است، به همین منظور در سازمان تأمین اجتماعی ذیل ضوابط و مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بیمه دانشجویان فعال شده است.

حداکثر سن برای برقراری و پذیرش درخواست و عقد قرارداد برای مردان و زنان در سازمان تأمین اجتماعی ۵۰ سال است و در غیر این صورت بیمه شده باید معادل مازاد سنی مقرر دارای سابقه پرداخت حق بیمه باشد.

نکته حائز اهمیت در سازمان تأمین اجتماعی آن است که فردی که حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه را دارد، بدون رعایت شرط سنی تقاضای او پذیرفته خواهد شد.

متقاضیانی که درخواست بیمه دانشجویی را در یکی شعبه های سازمان تأمین اجتماعی تنظیم می کنند می توانند نرخ های ذیل را برای برقراری بیمه درمانی و بازنشستگی انتخاب کنند:

– نرخ پرداخت حق بیمه ۱۴% (۱۲% سهم بیمه شده + ۲% کمک دولت) شامل بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی

-نرخ پرداخت حق بیمه ۱۶% (۱۴% سهم بیمه شده + ۲% کمک دولت) شامل بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی

-نرخ پرداخت حق بیمه ۲۰% (۱۸% سهم بیمه شده + ۲% کمک دولت) شامل بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی

حق بیمه را چگونه پرداخت کنیم؟

یکی از خدماتی که سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر بازنشستگی می توانند به بیمه شدگان خود ارائه دهد، خدمات درمانی در مراکز ملکی(بیمارستان ها و مراکز درمانی تأمین اجتماعی) و غیر ملکی در بیمارستان های طرف قرارداد است، این به آن معنا است که بیمه شدگان صاحب حرف و مشاغل آزاد(بیمه دانشجویان) می توانند با پرداخت سرانه درمان برای خود و افراد تحت تکفل دفترچه های درمانی را دریافت و از تمامی خدمات مراکز درمانی، تشخیصی، دارویی سازمان و طرف قرارداد سازمان بهره مند شوند.

در سازمان تأمین اجتماعی فرانشیز درمان( سهمی که بیمه گذار باید پرداخت کند و مقدار آن مشخص است) برای خدمات پزشکی سرپایی حدود ۳۰ درصد و برای خدمات درمانی بستری نیز ۱۰ درصد است.

اما بیمه شدگان چگونه می توانند حق بیمه خود را پرداخت کنند، کسورپرداز برای پرداخت حق بیمه باید به نشانی es.tamin.ir مراجعه کند. پس از ورود هم می تواند از بخش منوی بیمه شدگان/ بخش بیمه شدگان خاص/ انعقاد قرارداد بیمه مشاغل آزاد را انتخاب کند.