در غزه یک فاجعه درمانی در حال شکل‌گیری است
در غزه یک فاجعه درمانی در حال شکل‌گیری است
هزاران زخمی فلسطینی در حالی شهید می‌شوند که هر روز دسترسی آن‌ها به خدمات درمانی کاهش می‌یابد و این موضوع واکنش سازمان ملل را در پی داشته است.

به گزارش خبربین آنلاین؛ «بیمارستان‌ها به سختی کار می‌کند. بیماری‌های عفونی به سرعت در پناهگاههای شلوغ در حال شیوع است» این‌ها جدیدترین هشدار معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشردوستانه و رئیس بخش امدادرسانی این سازمان مارتین گریفیتس در خصوص وضعیت بهداشت عمومی مردم غزه است.

خبرگزاری آناتولی گزارش کرد که تداوم جنگ در غزه، بیمارستان‌های غزه به ندرت و به سختی کار می‌کنند و فلسطینیان در این منطقه آن‌طور که نماینده سازمان ملل هشدار داده است با فاجعه بهداشت و درمان مواجه شده‌اند.

در عین حال که گریفیتس هشدار داده که صدها مجروح جنگی در غزه به خدمات درمانی دسترسی ندارند، دبیرکل سازمان جهانی بهداشت تدروس آدهانوم قبرسیوس از جامعه بین‌الملل خواسته «گام‌های مهمی را برای کاهش خطرات عمیق مردم غزه» بردارند.

جدیدترین ارزیابی سازمان جهانی بهداشت (WHO) نشان می‌دهد که در حال حاضر ۱۳ بیمارستان در غزه به طور نسبی فعال هستند و فعالیت دو بیمارستان به حداقل رسیده است و این در حالی است که ۲۱ بیمارستان به طور کامل از دور خارج شده است.