دولت ۵۰ درصد هزینه بیمه مشاغل آزاد را می‌پردازد
دولت ۵۰ درصد هزینه بیمه مشاغل آزاد را می‌پردازد
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفت: دولت 50 درصد حق بیمه اجتماعی مشاغل آزاد را می‌پردازد.

به گزارش خبربین آنلاین: میرهاشم موسوی در مورد این که الان چه تعداد بیمه‌پرداز تامین اجتماعی داریم، گفت: ۱۶ میلیون بیمه‌پرداز اصلی تامین اجتماعی در کشور داریم که حدود ۱۰.۹ میلیون بیمه اجباری و بقیه بیمه‌های اختیاری، بیمه مشاغل آزاد یا بیمه با کمکهای دولتی است.

به گفته وی حدود ۴ میلیون نفر بیمه شده با کمک دولت داریم که دولت بخشی از ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرما را می‌پردازد. به عنوان مثال در کارگاههای کوچک زیر ۵ نفر شاغل و بیمه راننده‌ها،‌ مشاغل آزاد دولت ۵۰ درصد هزینه بیمه را می‌پردازد.

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی لین را هم خاطرنشان کرد، دولت بنا دارد،‌ بر اساس وسع سنجی از بیمه پردازان در کارگاههای کوچک زیر ۵ نفر شاغل و مشاغل مختلف آزاد حمایت کند. در حالی که برخی مشاغل نیاز به حمایت ندارند.

پیش از این هم داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در مجلس در مخالفت با طرح نمایندگان مبنی بر افزودن گروههای مختلف به پرداخت سهم بیمه کارفرما از سوی دولت، گفته بود، قرار نیست همه مردم عیال دولت باشند و دولت از همه اقشار حمایت کند،‌ منابع آن را از کجا تامین کند.

به گفته کارشناسان اقتصاد،‌ از یک سو نمایندگان مجلس گلایه دارند که حجم دولت در اقتصاد بزرگ است و طبق قاعده تزاحم بیرونی ، امکان مانور بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد اندک است،‌ اما از سوی دیگر به بهانه خیرخواهی تلاش دارند،‌ دولت سهم بیمه اقشار مختلف را بپردازد،‌ به همه مردم یارانه بدهد و از همه اقشار حمایت کند.