رئیس شورای عالی استان‌ها انتخاب شد
رئیس شورای عالی استان‌ها انتخاب شد
شهرام دبیری با ۳۸ رای از مجموع ۷۵ رای مأخوذه به عنوان رئیس شورای عالی استان‌ها انتخاب شد.

به گزارش خبربین آنلاین، در بیست‌وچهارمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها، انتخابات هیات رئیسه سومین سال از ششمین دوره شورای عالی استان‌ ها در دستور کار قرار گرفت که برای ریاست این شورا شهرام دبیری نماینده مردم تبریز در شورای عالی استان‌ ها و پرویز سروری نماینده مردم تهران در این شورا به عنوان نامزد ریاست ثبت نام کردند.

پس از رای‌گیری از مجموع ۷۵ رای ماخوذه شهرام دبیری  ۳۸ رای و پرویز سروری ۳۷ رای را کسب کردند؛ بدین ترتیب دبیری برای سومین سال از ششمین دوره این شورا به عنوان رئیس انتخاب شد.

در ادامه انتخابات هیات رئیسه شورای عالی استان ها، محمدرضا فلاح نماینده اصفهان و موسی‌الرضا حاجی بگلو نماینده خراسان رضوی برای نایب رئیسی اعلام آمادگی کردند که پس از رای‌گیری فلاح  ۳۱ رای و حاجی بگلو رای ۴۲ از ۷۵ آرا موخذه راکسب کردند که دو رای ممتنع بود؛ در نهایت حاجی‌بگلو نایب رئیس شورای عالی استان‌ها شد.

سروری در سال نخست با ۳۸ رای موافق و در سال دوم با ۴۱ رای موافق به عنوان رئیس شورای عالی استان ها برگزیده شده بود.