راه اندازی مرکز آموزش مبارزه با پولشویی در ایران
راه اندازی مرکز آموزش مبارزه با پولشویی در ایران
مرکز آموزش مبارزه با جرائم پولشویی با حضور نماینده مرکزمبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در تهرا ن راه اندازی شد.

به گزارش خبربین آنلاین: مرکز آموزش مبارزه با پولشویی در ایران و  مرکز اطلاعات مالی ج.ا.ایران با حضور رئیس دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و نمایندگانی از سفارت روسیه در روز سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ در تهران راه اندازی شد.

خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران در این مراسم گفت که این مرکز به عنوان پایگاهی برای آموزش مبارزه با پولشویی خواهد بود که هم به کارشناسان داخل و هم به نمایندگان کشورهای منطقه آموزش های تخصصی مبارزه با پولشویی ارائه خواهد کرد.

وی درمورد خبر سقف یک میلیارد تومان کارت به کارت در ماه گفت که برای اولین بار مرکز مبارزه با پولشویی جرائم مرتبط با فرار مالیاتی را از طریق محدودیت سقف یک میلیارد تومان کارت به کارت ماهانه برای اشخاص حقیقی در نظر گرفته و مازاد بر این رقم باید حسابهای شخصی متصل به پرونده مالیاتی شوند.

با راه اندازی و تجهیز امکانات سخت افزاری و نرم افزاری روز جهان در این مرکز جمهوری اسلامی ایران برگزار می گردد.این مرکز آموزش قابلیت برگزاری دوره های آموزشی مربوطه را در سطح ملی و بین المللی داشته و میتوان به عنوان هاب آموزشی منطقه عمل نموده و در ارایه کمک فنی و آموزشی به کشورهای همسایه و منطقه اقدام نماید و میزبان دوره های آموزشی باشد.