رشد ۱۷۲ درصدی عملکرد مناطق ۲۲ گانه
رشد ۱۷۲ درصدی عملکرد مناطق ۲۲ گانه
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی می‌گوید «متوسط عملکرد مناطق ۲۲ گانه تهران در شش ماهه نخست سال جاری، نسبت به دوره مشابه سال گذشته، دارای رشد عملکردی ۱۷۲ درصدی بوده است.»

وی ادامه داد: براساس سامانه مدیریت و کنترل پروژه، پیشرفت فیزیکی در حوزه پروژه های تملک دارایی سرمایه‌ای در مناطق ۲۲ گانه در پایان ۶ ماهه اول سال، منطقه یک ۳۹ درصد، منطقه دو ۴۱ درصد، منطقه سه ۳۱ درصد، منطقه چهار ۴۰ درصد، منطقه پنج ۴۱ درصد، منطقه شش ۳۷ درصد، منطقه هفت ۳۷ درصد، منطقه هشت ۴۴ درصد، منطقه نه ۳۹ درصد،منطقه ده ۳۵ درصد، منطقه یازده۵۳ درصد، منطقه دوازده ۳۹ درصد، منطقه سیزده ۶۱ درصد، منطقه چهارده ۳۸ درصد، منطقه پانزده ۳۶ درصد، منطقه شانزده ۳۱ درصد، منطقه هفده ۳۲ درصد، منطقه هجده ۴۸ درصد، منطقه نوزده ۲۹ درصد، منطقه بیست ۲۶ درصد، منطقه بیست و یک ۵۲ درصد و منطقه بیست و دو ۲۶ درصد در ۶ ماهه اول سال پیشرفت فیزیکی داشته اند. در مجموع بطور میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه های تملک دارایی سرمایه مناطق ۲۲ گانه ۳۹ درصد بوده است. البته باتوجه به پروسه فراخوان و انجام تشریفات اداری مناقصات و انعقاد قرارداد که در شش ماهه ابتدا سال زمانبر است، این میزان پیشرفت در مجموع نویدبخش است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: یکی از رویکردهای شورای ششم در مناطق ۲۲ گانه تعریف پروژه های توسعه محلی بوده که هم اکنون با عنوان پروژه های من شهردارم در سطح محلات شناخته می شود. هدف از تعریف پروژه های توسعه محلی ، پروژه های نه چندان بزرگ اما دارای کارکرد ارتقای کیفیت زندگی در اسکیل محلات است که وضعیت کیفیت زندگی در زیست بوم محله را برای شهروندان در افق کوتاه مدت ارتقا می دهد و با مشارکت خود آنها تعیین می شود.

به گفته مظفر، براین اساس تعداد ۱۰۸۸ پروژه توسعه محلی در بودجه مصوب ۱۴۰۲ شهرداری تهران در مناطق ۲۲ گانه مصوب شد. گزارش‌های مستند و آماری شورا نشان می‌دهد که وضعیت عملکرد مناطق ۲۲ گانه درخصوص وضعیت پروژه‌های توسعه محلی مطلوب و قابل تحسین بوده است.

وی اظهار داشت: در پروژه‌های توسعه محلی مشاهده آمار نشان می‌دهد که در ۶ ماهه اول سال، ۵۹۷ پروژه توسعه محلی بطور کامل خاتمه یافته است یعنی ۵۵ درصد از پروژه‌های توسعه محلی در ۶ ماهه اول، پیشرفت ۱۰۰ درصدی داشته است. ۲۸ درصد از پروژه‌ها نیز که شامل ۳۰۲ پروژه می‌شود در حال اجرا بوده و ۱۷ درصد از پروژه‌ها که شامل ۱۸۹ پروژه می‌شود، طی گزارش شش ماهه آغاز نشده که این تعداد در حال حاضر کاهش یافته است.به طور کلی می‌توان گفت عملکرد شهرداری در پروژه‌های توسعه محلی مناسب بوده است.

* تحقق کامل درآمد شهرداری در شش ماهه ابتدایی سال

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه با تأکید براین نکته که علی رغم تحقق کامل درآمد شهرداری طی شش ماهه ابتدایی سال  و حتی تحقق درآمد مازاد ، اما با گذشت دو سوم از سال تنها ۱۵ درصد از بودجه مصوب مناطق بصورت نقدی به آنها اختصاص پیدا کرده است لذا ضرورت دارد در تزریق نقدینگی و توجه ویژه‌تر به پروژه‌های احداثی و تملک دارایی سرمایه‌ای مناطق اقدام جدی‌تری انجام شود.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی ادامه داد: در مکاتباتی که با شهردار تهران انجام شد؛ قید شد که درصد پیشرفت فیزیکی مناطق مناسب است اما حدوداً تعداد ۹۰ پروژه وجود دارد که همچنان در وضعیت قرمز هستند. این‌ها پروژه‌هایی هستند که یا آغاز نشده و یا پیشرفت فیزیکی آن‌ها کمتر از ۳۰ درصد است. پاسخی که شهرداری در این باره ارائه داده کمی خوشبینانه است و انتظار می رود در گزارش‌های نظارتی جنبه سختگیرانه‌تری را پیش گرفته و برای کارهای انجام نشده شتاب بیشتری صورت پذیرد.

رشد ۱۷۲ درصدی عملکرد مناطق ۲۲ گانه نسبت به سال گذشته

مظفر تاکید کرد: در مقایسه‌ای که در خصوص رشد عملکردی هر منطقه با دخیل نمودن شاخص حجم رشد بودجه ریالی و تعریف پروژه های اثرگذار در کمیته بودجه انجام شد، مشخص گردید که عملکرد مناطق ۲۲ گانه بطور متوسط نسبت به شش ماهه نخست سال جاری و نسبت به دوره مشابه سال گذشته، دارای رشد عملکردی ۱۷۲ درصدی بوده است. البته در نمودار رشد مناطقی را هم داریم که در بودجه امسال درخواست اعتبار و بودجه کمتری نسبت به سال گذشته خود داشته اند و به همین خاطر رشد منفی را نیز به ندرت و بسیار محدود در این نمودار مشاهده می‌کنیم.