رشد ۱۳ درصدی تولید انواع خودرو در کشور + جدول
رشد ۱۳ درصدی تولید انواع خودرو در کشور + جدول
بررسی وضعیت تولید خودرو حاکی از آن است که تولید انواع خودرو از فروردین تا پایان آذر امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 13 درصد رشد داشته است.

به گزارش خبربین آنلاین، در ۹ ماهه ابتدای امسال ۸۳۷ هزار و ۳۴۵ دستگاه خودروی سواری و در ۹ ماهه ابتدای سال گذشته ۷۶۱ هزار و ۵۰۸ دستگاه خودروی سواری در کشور تولید شده است.

مقایسه تولید خودروی سواری  در ۹ ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حاکی از آن است که تولید خودروی سواری ۱۰ درصد رشد داشته است.

همچنین در ۹ ماهه ابتدای سال جاری ۱۲۰ هزار و ۸۳۹  دستگاه وانت و در ۹ ماهه سال گذشته ۸۸ هزار و ۷۳۶ دستگاه وانت تولید شده است که مقایسه میزان تولید وانت در سال جاری در مقایسه با سال گذشته حاکی از آن است که تولید وانت ۳۶ درصد رشد داشته است.

در ۹ ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تولید ون یک درصد رشد و تولید مینی بوس و میدل باس ۲۰ درصد کاهش داشته است.

تولید اتوبوس در ۹ ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ در مجموع ۳۱ درصد کاهش و تولید کامیونت، کامیون و کشنده در ۹ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱ درصد افزایش داشته است.

در مجموع در ۹ ماهه ابتدای امسال ۹۸۹ هزار و ۹۱۳ دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده که در مقایسه با تولید ۸۷۷ هزار و ۶۱۲ دستگاه انواع خودرو در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ تولید انواع خودرو ۱۳ درصد رشد داشته است.

در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱ به تعداد ۱۰۵ هزار و ۸۳۶ دستگاه خودروی ناقص نیز تکمیل شده بود که با لحاض خودروهای تکمیل شده در مدت مذکور، مقدار رشد تولید ۹ ماهه اول سال جاری نسبت به تولید و تکمیل ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱ حدود یک درصد خواهد بود.

در ۹ ماهه ابتدای امسال سهم بخش خصوصی از تولید خودرو در کشور ۲۳ درصد بوده است.

در ۹ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ در مجموع ۷۳۴ هزار و ۲۸۸ دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده است که بر این اساس تولید خودرو در ۹ ماهه ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ در مجموع ۳۳ درصد بوده است.

همچنین در ۹ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ در مجموع ۷۲۲ هزار و ۳۲۷ دستگاه انواع خودرو تولید شده است که بر این اساس تولید خودرو در ۹ ماهه امسال نسبت به ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ نیز ۳۷ درصد رشد داشته است.

در ۹ ماهه ابتدای سال ۱۳۹ نیز ۵۷۴ هزار و ۷۸۱ دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده است.