سال جاری بالاترین میزان جذب سرمایه گذاری خارجی را داشتیم
سال جاری بالاترین میزان جذب سرمایه گذاری خارجی را داشتیم
وزیر اقتصاد گفت: جذب سرمایه گذاری های خارجی با توجه به دیپلماسی اقتصادی رئیس جمهور به صورت دوجانبه و چندجانبه موجب شده تا سال ۱۴۰۲ بالاترین میزان جذب معتبر سرمایه گذار خارجی کشور را شاهد باشیم.

به گزارش خبربین آنلاین : سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در حاشیه نشست امروز (چهارشنبه،‌ ۲۳ اسفندماه) هیات دولت گفت: فرایند شفافیت شرکت های دولتی که در ماه دوم عملکرد دولت سیزدهم در مهر ۱۴۰۰ آغاز شده بود دیشب خاتمه پیدا کرد و پرونده شفافیت شرکت های دولتی و عمومی با ثبت ۲ هزار و ۵ صورت مالی شرکت های دولتی یا تحت مدیریت دولت و نهاد های عمومی در سایت کدال بسته شد.

وزیر اقتصادادامه داد: امیدواریم در گام بعدی پس از خاتمه فرایند شفاف سازی که مرحله نظارت بر عمکرد مالی، بهره وری بیشتر ، اصلاح سوء مدیریت که در برخی از شرکت ها وجود دارد سال آینده موجب افزایش سود آوری شرکت های بخش عمومی باشیم.

خاندوزی در رابطه با ازدواج و فرزندآوری اظهار داشت: رئیس جمهور تاکید ویژه ای خطاب به شبکه های بانکی و بانک مرکزی درخصوص تعیین تکلیف تمامی وام‌های تکلیفی و خاتمه صف وام ازدواج و فرزندآوری تا پایان اسفندماه داشته است.

خاندوزی در رابطه با جذب سرمایه گذاری های خارجی گفت: جذب سرمایه گذاری های خارجی با توجه به دیپلماسی اقتصادی رئیس جمهور به صورت دوجانبه و چندجانبه موجب شده است که سال ۱۴۰۲ بالاترین میزان جذب معتبر سرمایه گذار خارجی کشور را شاهد باشیم.

وزیر اقتصاد گفت: امیدوار هستیم این روند افزایش از ۴ میلیارد سال گذشته به بیش از ۵ میلیارد در سال جاری به ما این نوید را دهد که ما در سال ۱۴۰۳ رکورد مجموع جذب سرمایه گذاری خارجی محقق شده را در پایان دولت سیزدهم به نسبت دولت های گذشته رسما اعلام کنیم.