سیدمحمد سعیدی‌گلپایگانی از حوزه انتخابیه قم به مجلس خبرگان را یافت
سیدمحمد سعیدی‌گلپایگانی از حوزه انتخابیه قم به مجلس خبرگان را یافت
سیدمحمد سعیدی‌گلپایگانی از حوزه انتخابیه قم به مجلس خبرگان رهبری را یافت.

به گزارش خبربین آنلاین: محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: سید محمد سعیدی گلپایگانی از حوزه انتخابیه قم به مجلس خبرگان رهبری را یافت.