صادرات نان صنعتی ممنوع شد
صادرات نان صنعتی ممنوع شد
سازمان توسعه تجارت در نامه ای به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: با توجه به یارانه ای بودن آرد تخصصی، صادرات نان صنعتی ممنوع است.

به گزارش خبربین آنلاین؛ سازمان توسعه تجارت ایران در نامه ای به گمرک ایران، «صادرات نان صنعتی» را ممنوع اعلام کرد.

در این نامه آمده است: پیرو نامه شماره ۱۲۳۹۲۸۰ مورخ ۱۴۰۲.۷.۲۴ در خصوص صادرات نان صنعتی، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۹۹۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲.۹.۰۶ معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر منتفی و غیر قابل اقدام بودن صادرات نان صنعتی با توجه به اعلام نظر اداره کل هماهنگی و نظارت آرد و نان شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران ( به عنوان مرجع ذیصلاح اظهار نظر در این خصوص) طی نامه شماره ۲۶۵.۱۳۷۸۷۱ مورخ ۱۴۰۲.۸.۱۳ تصویر (پیوست) مبنی بر یارانه بودن آرد تخصصی جهت تولید نان صنعتی، ارسال و به اطلاع می‌رساند موضوع صادرات کالای مذکور منتفی بوده و مفاد نامه قبلی قابل اقدام نیست.