صدور یک‌میلیون مجوز جدید در بستر درگاه ملی مجوزها در ۱۴۰۲
صدور یک‌میلیون مجوز جدید در بستر درگاه ملی مجوزها در ۱۴۰۲
رئیس سازمان برنامه و بودجه از صدور یک‌میلیون مجوز جدید در بستر درگاه ملی صدور مجوزها در سال ۱۴۰۲ خبر داد.

به گزارش خبربین آنلاین؛ داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در فضای مجازی نوشت: ‏در جهت حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، در سال ۱۴۰۱‌ حدود ۵۵۰هزار و در سال ۱۴۰۲ یک‌میلیون مجوز جدید در بستر درگاه ملی صدور مجوزها صادر شد. تأمین مالی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه کنار تسهیل صدور مجوزها، به توسعه اشتغال کمک کرده است.