صندوق بین‌المللی پول برآورد خود از رشد اقتصادی ایران را‌ افزایش داد
صندوق بین‌المللی پول برآورد خود از رشد اقتصادی ایران را‌ افزایش داد
صندوق بین‌المللی پول برآورد خود از رشد اقتصادی ایران در سال 2023 را از 3 درصد به 5.4 درصد افزایش داد.

به گزارش خبربین آنلاین: صندوق بین‌المللی پول در بروزرسانی گزارش های چشم‌انداز اقتصادی جهان برآوردهای خود از رشد اقتصادی ایران را در سال گذشته و سال آینده را افزایش داد.

این نهاد بین‌المللی اعلام کرد، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ برابر با ۵.۴ درصد بوده است و در سال جاری میلادی به ۳.۷ درصد خواهد رسید.


برآورد جدید صندوق از رشد اقتصادی ایران

 صندوق بین‌المللی پول در گزارش ماه اکتبر خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ را ۳ درصد و در سال جاری میلادی را ۲.۵ درصد اعلام کرده بود.


برآوردهای قبلی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی ایران در مهر ماه

همچنین IMF برآورد خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ را نیز افزایش داده است. بر این اساس، ایران در سال ۲۰۲۲ رشد اقتصادی ۳.۸ درصد داشته است.