علت تعویق پروازهای حج عمره یک اختلاف فنی بود
علت تعویق پروازهای حج عمره یک اختلاف فنی بود
وزیر ارشاد امروز در حاشیه جلسه هیات دولت، گفت: دلیل تعویق پروازهای حج عمره یک اختلاف فنی بود و مسئله جدی نیست و بین سازمان هواپیمایی دو کشور باید حل شود.

به گزارش خبربین آنلاین؛ محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد امروز در حاشیه جلسه هیات دولت، گفت: دلیل تعویق پروازهای حج عمره یک اختلاف فنی بود و مسئله جدی نیست و بین سازمان هواپیمایی دو کشور باید حل شود.

وی افزود: من در همین دوره دوسال و نیم اخیر اشاره کردم که سیاست دولت و وزارتخانه در بحث نمایش خانگی، یک فرصت فرهنگی است اما در حوزه نظارت انتقاداتی داریم و باید با تعامل خوب بین دو جریان شبکه نمایش خانگی و متولیان آن حل شود.

وزیر ارشاد گفت: تا امروز سازو کار نظارتی روشنی نداشت که با مصوبه شورای عالی که تصریح می‌کند همه نظارت های وزارت ارشاد در فضای حقیقی، در فضای مجازی هم هست، این نظارت به‌زودی با سامانه خوبی تحت نظارت سازمان سینمایی درخواهد آمد.

اسماعیلی تاکید کرد: ما نگاه فرصت محور داریم و از حوزه نمایش خانگی در همه ادوار حمایت کردیم ولی انتقاداتمان محتوایی است که با سازوکار جدیدی باید مرتفع کنیم.