عکس | پژو ۲۰۷ هم شاسی بلند شد
عکس | پژو ۲۰۷ هم شاسی بلند شد
تصویری از پژو ۲۰۷ شاسی بلند در فضای مجازی منتشر و گفته شده است که ایران خودرو قصد دارد این محصول را تولید کند.

به گزارش خبربین آنلاین: تصویری از پژو ۲۰۷ شاسی بلند در فضای مجازی منتشر و گفته شده است که ایران خودرو قصد دارد این محصول را تولید کند.

تصویری در فضای مجازی وایرال شده که نشان دهنده اولین خرید ایران خودرو است.

عکس | پژو ۲۰۷ هم شاسی بلند شد