عکس‌ یکی از عاملان حادثه تروریستی کرمان
عکس‌ یکی از عاملان حادثه تروریستی کرمان
اولین تصویر یکی از عاملان عملیات تروریستی کرمان که اهل کشور تاجیکستان بوده است را می‎بینید.