(عکس ۱۶+) عبور تانک اسرائیلی از روی یک فلسطینی / فقط دست دستبندزده او سالم مانده است!
(عکس ۱۶+) عبور تانک اسرائیلی از روی یک فلسطینی / فقط دست دستبندزده او سالم مانده است!
نظامیان رژیم اشغالگر اسرائیل یک جوان فلسطینی را دستگیر کرده و او را در نزدیکی کارخانه «الستار» در خیابان صلاح‌الدین در محله «الزیتون» در شرق شهر غزه دستبند زدند، اما در نهایت او را به شهادت رسانده و با تانک از روی او گذشتند.

به گزارش خبربین آنلاین: نظامیان اسرائیل یک جوان فلسطینی را دستگیر کرده و او را در نزدیکی کارخانه «الستار» در خیابان صلاح‌الدین در محله «الزیتون» در شرق شهر غزه دستبند زدند، اما در نهایت او را به شهادت رسانده و با تانک از روی او گذشتند.رسانه‌های فلسطینی گزارش کردند، نیرو‌های اشغالگر رژیم صهیونیستی یک جوان فلسطینی را دستگیر و در نزدیکی کارخانه الستار در خیابان صلاح الدین در محله الزیتون در شرق شهر غزه دستبند زدند، اما در نهایت او را به شهادت رساندند و با تانک از روی او گذشتند و پیکرش را له کردند و فقط دست دستبندزده او سالم مانده است.