فرار مالیاتی پزشکان را گزارش دهید
فرار مالیاتی پزشکان را گزارش دهید
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، گفت: مردم می‌توانند فساد و فرار مالیاتی را به سامانه سوت زنی گزارش دهند.

به گزارش خبربین آنلاین: «مهدی موحدی بکنظر» در این خصوص، گفت: یک سامانه‌ای را درنظر گرفتیم تحت عنوان سامانه گزارشگری مردمی یا سامانه سوت زنی که در درگاه سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و افراد می‌توانند پزشکان یا مشاغلی که از دستگاه کارتخوان استفاده نمی‌کنند را به صورت ناشناس گزارش دهند.

وی افزود: پارسال اطلاعات بیش از ۵ هزار پزشکی که برای شانه خالی کردن از پرداخت مالیات، بیماران را ملزم به پرداخت نقدی مبلغ ویزیت خود می‌نمایند و برای پرداخت سایر خدمات که مبالغ بسیار بالایی دارند، شماره کارت غیر را به بیماران داده تا این مبالغ به حساب‌های غیر واریز شود را به عنوان پزشکان متخلف به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشورمان ارسال کردیم که مورد رسیدگی دقیق مالیاتی قرار بگیرند و این دسته دیگر شامل قانون تسهیل فرآیند مالیات نیستند.

موحدی بکنظر همچنین با اشاره به قانون تسهیل مالیاتی برای برخی از مشاغل هم گفت: در صورتیکه صاحبان مشاغل فروشی کمتر از ۶ میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان در سال داشته باشند می‌توانند تا چهارشنبه سی و یکم خرداد ۱۴۰۲ بدون اظهارنامه و نگهداری دفاتر و یا اسناد مالیات خود را غیر حضوری پرداخت کنند و اظهار نامه‌های خود را تحویل دهند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور همچنین، ادامه داد: سامانه گزارشگری مردمی در سایت سازمان امور مالیاتی وجود دارد که مردم می‌توانند مراجعه کنند و اسم پزشکی که تخلف کرده است را گزارش دهند تا برخورد شود.

به گفته موحدی بکنظر، سازمان امور مالیاتی کشور اطلاعات حساب‌های بانکی افرادی که از کارت به کارت بدون شناسایی استفاده می‌کنند را به عنوان فعالیت‌های مشکوک یا حساب‌های مشکوک شناسایی کرده و اگر محرز شود مالیات دریافت می‌شود.

منبع: تسنیم