قانون اقدام راهبردی دست تیم مذاکره‌کننده را پر کرد
قانون اقدام راهبردی دست تیم مذاکره‌کننده را پر کرد
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با جمعی از صنعتگران و بازرگانان تهران دیدار کرد.‌

به گزارش خبربین آنلاین: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با صنعتگران و بازرگانان تهران گفت: دولت روحانی اقتصاد کشور را سالیان سال معطل مذاکرات هسته‌ای کرده بود. قانون اقدام راهبردی دست تیم مذاکره‌کننده را پر کرد. حرف ما این بود که هر توافقی باید انتفاع اقتصادی داشته باشد.