قدیمی‌ترین قرآن جهان کجاست؟
قدیمی‌ترین قرآن جهان کجاست؟
رئیس ادارۀ فهرست‌نگاری مرکز نسخ خطی آستان قدس رضوی از "مصحف مشهد" با عنوان قدیمی‌ترین و کامل‌ترین قرآن خطی جهان به خط کوفی یاد کرد.

به گزارش خبربین آنلاین؛ سیدمحمدرضا رضاپور، رئیس ادارۀ فهرست‌نگاری مرکز نسخ خطی آستان قدس رضوی، با اشاره به گنجینه قرآن‌های خطی این مرکز گفت: در حال حاضر تعداد ۵۵ هزار نسخه خطی در گنجینه مخطوطات آستان قدس رضوی نگهداری می‌شود که ۲۲ هزار نسخه از این تعداد، قرآن‌های خطی هستند.

وی با بیان اینکه قرآن‌های خطی این مجموعه با قدمت تاریخی هستند و از نفاست برخوردارند، افزود: در این گنجینه قرآن‌های خطی هستند که قدمت آنها به قرن اول هجری می‌رسد.

رضاپور به قدیمی‌ترین قرآن خطی که در این مجموعه نگهداری می‌شود اشاره و اضافه کرد: قرآنی که با نام “مصحف مشهد” شناخته می‌شود، قدیمی‌ترین قرآن خطی این مرکز است که اخیراً چاپ فاکسی‌میله آن منتشر شده است. قدمت این قرآن به قرن اول هجری بازمی‌گردد و به خط حجازی یا کوفی مایل کتابت شده است.

رئیس ادارۀ فهرست‌نگاری مرکز نسخ خطی آستان قدس رضوی ادامه داد: قرآن‌های خطی مشابه مصحف مشهد در برخی از موزه‌ها و کتابخانه‌های جهان نگهداری می‌شود که از این میان می‌توان به قرآن صنعا توبینگن یا پاریس اشاره کرد، اما مصحف مشهد به دلیل داشتن برخی ویژگی‌ها می‌توان گفت که از نفاست بیشتری برخوردار است؛ از جمله آنکه حجم و کمیت بیشتری دارد.

رضاپور اضافه کرد: همه قرآن‌های خطی که تاکنون از آنها با عنوان قدیمی‌ترین قرآن‌های خطی یاد می‌شد، تنها چند برگ داشتند، اما مصحف مشهد به لحاظ کمی، اوراق بیشتری دارد؛ بنابراین می‌توان گفت این مصحف، قدیمی‌ترین و کامل‌ترین مصحف به خط کوفی در جهان است.