قرار جلب آزاده صمدی و لیلا بلوکات صادر شد
قرار جلب آزاده صمدی و لیلا بلوکات صادر شد
با حکم بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه، برای «آزاده صمدی» و «لیلا بلوکات» قرار به دادرسی صادر شد.

به گزارش خبربین آنلاین: در پی کشف حجاب «آزاده صمدی» در مراسم تشییع پیکر یکی از هنرمندان، پس از اخذ دفاعیات متهم و اظهارات وکیل وی، به دلیل جریحه‌دار کردن اخلاق و عفت عمومی از طریق کشف حجاب، بازپرس دادسری فرهنگ و رسانه برای متهم قرار جلب به دادرسی صادر کرد.

همچنین درخصوص «لیلا بلوکات» نیز پس از اخذ دفاعیات متهم و اظهارات وکیل وی، به اتهام جریحه‌دار کردن اخلاق و عفت عمومی از طریق کشف حجاب و انتشار تصاویر در صفحه شخصی خود در فضای مجازی قرار جلب به دادرسی صادر شد.

منبع: تسنیم