قلم‌زنان مظلوم
قلم‌زنان مظلوم
خبرنگار وجدان بیدار جامعه، نمایانگر روشن راه، تصویرگر زمان، بیانگر دغدغه های مردم است رسالت ما در شکافتن دردهای مردم برای یافتن راه حلی مناسب است.

به گزارش خبربین آنلاین؛ صفورا طالب زاده؛ به مناسبت روز خبرنگار وظیفه خود دانستم یا چند خطی در این رابطه بنویسم. به عنوان یک خبرنگار میگویم شاید به نظر شغل جذابی به نظر برسد ولی دشواری های زیادی را باید تحمل کنی تا بتوانی هم رسالت خبرنگاری را حفظ و همچنین سخنی نگفته باشی تا کسی برنجد.

ما خبرنگاریم، خبر داریم از وقایع و اتفاقاتی که در اطراف مان رخ می دهد و رسالت مان را باید حفظ کنیم تا بتوانیم در راهی که انتخاب کردیم در آن قدم برداریم، خوب قلم بزنیم. این چرخش قلم خبرنگار است که می تواند مخرب یا سازنده باشد.

خبرنگار وجدان بیدار جامعه، نمایانگر روشن راه، تصویرگر زمان، بیانگر دغدغه های مردم است رسالت ما در شکافتن دردهای مردم برای یافتن راه حلی مناسب است. همانطور که یک پزشک برای معالجه بیمار سخت تلاش می کند تا بتواند بدون آسیب به او دردش را دوا کند، خبرنگار نیز راهی چنین را می پیماید. ما خبرنگاران از جنس مردم و جامعه هستیم، درد مردم را با پوست و استخوان حس میکنیم میجنگیم تا بتوانیم راهی برای زخم های جامعه بیابیم. ما می جنگیم، زخم می خوریم، سرد می شویم ولی دلسرد نمی شویم و ادامه می دهیم تا بتوانیم گرهی از مشکلات مردم باز کنیم.

خبرنگاری کار بسیار دشواری است، زیرا تهدید می شوی و تحدید، تضعیف می شوی و تحقیر ولی باز دست از جنگیدن بر نمی داری و باید بنویسی. باید بنویسیم تا بتوانیم کشور را سربلند کنیم و مبادا قلمی بزنیم تا در میدان دشمن بازی کنیم، باید حواسمان باشد که این کار یک راه مجاهدانه است و باید دلسوزانه و خالصانه در آن گام برداریم.

خبرنگار مشعل دار پیشروی جامعه است که می تواند نور آگاهی بر گوشه های تاریک بتاباند قدرت قلمی که خبرنگار دارد می تواند راهگشای تمامی سختی ها و پستی و بلندی ها باشد.

نقشی که ما خبرنگاران با قلم خود در جامعه می توانیم ایفا کنیم شاید کمتر کسی است که بتواند تا این حد اثرگذار و دغدغه مند باشد. جسارت و شجاع بودن و حفظ رسالت خبرنگاری باید جزو اولویت های ما باشد. ما باید چشم بینا و گوش شنوای جامعه باشیم و از کنار مسائل و اتفاقاتی که رخ می دهد نبایستی با بی تفاوتی از کنارشان عبور کنیم. چنانچه خبرنگار نسبت به درد مردم بی تفاوت باشد و نخواهد یا نتواند در این رابطه بنویسد، بنگارد و اطلاع رسانی مند پس در واقع رسالت خود را ندانسته و خبرنگار نمایی بیش نیست.

خبرنگار هم و غم اش دغدغه مردم است ولی کسی نیست که در رابطه با دغدغه های خبرنگاران چند سطری خط خطی کنند. قشری که امنیت شغلی، جانی و مالی ندارد و صرفا به خاطر عشق است که در این راه می ماند و می نویسد. به جرات می توان گفت که فرهیختگان اهل قلم و رسانه، مظلوم ترین قشر این مملکت هستند که تاکنون نتوانسته اند حق و حقوق خود را آنچنان که شایسته است دریافت کنند.

در پایان این روز را به تمامی خبرنگاران در همه حوزه ها تبریک عرض میکنم و امیدوارم تا با حفظ رسالت، در راه سربلندی میهن و انقلاب گام بر داریم.

حیات

  • منبع خبر : حیات