مالیات ارزش افزوده ۱۰ درصدی ابلاغ شد
مالیات ارزش افزوده ۱۰ درصدی ابلاغ شد
افزایش ۱ درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۱۰ درصد برای تامین منابع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به ادارات مالیاتی کشور ابلاغ شد.

به گزارش خبربین آنلاین؛ افزایش ۱ درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۱۰ درصد برای تامین منابع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به ادارات مالیاتی کشور ابلاغ شد.