مالیات این افراد صفر شد
مالیات این افراد صفر شد
بر اساس اعلام رئیس سازمان مالیاتی، تاکنون برای ۴.۲ میلیون مودی بر اساس تبصره ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات صفر لحاظ شده است.

به گزارش خبربین آنلاین: «سید محمدهادی سبحانیان» رئیس سازمان امور مالیاتی کشور آمار جدیدی از مالیات مقطوع پرداختی اصناف و مشاغل (مشمولین تبصره ماده ۱۰۰) اعلام کرده است.

بر این اساس برای ۴.۲ میلیون نفر (۵۷ درصد مشمولین) مالیات صفر محاسبه شده است.

برای ۶.۷ میلیون نفر (۸۶ درصد مشمولین) مالیات کمتر از ۱۵ میلیون تومان محاسبه گردیده است.

رئیس سازمان مالیاتی، همچنین درخصوص جنجال دانه درشت‌ها در روزهای آینده هشدار داد.

منبع: تسنیم