محکومیت ۲ شرکت لبنیاتی به پرداخت ۲ هزار میلیارد ریال جزای نقدی
محکومیت ۲ شرکت لبنیاتی به پرداخت ۲ هزار میلیارد ریال جزای نقدی
2 شرکت لبنیاتی به دلیل گرانفروشی به پرداخت بیش از 2 هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.

به گزارش خبربین آنلاین: شهرام محسنی مدیر روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به رسیدگی شعبه مهم و ملی تعزیرات حکومتی به پرونده دو شرکت لبنیاتی، گفت: پرونده یک شرکت لبنی به دلیل گرانفروشی ماست دبه ای به ارزش ۴۸ میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریالی رسیدگی و شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده، تخلف را محرز و علاوه بر ممهور کردن پروانه به مهر اول تخلف، متهم را به پرداخت هزار و ۲۰۹ میلیارد ریال  جزای نقدی محکوم کرد.

وی در ادامه افزود: پرونده شرکت دیگری که در فروش شیر، پنیر یواف و ماست دبه‌ای، ۳۹ میلیارد و ۶۰ میلیون ریال گرانفروشی کرده بود در شعبه دوازدهم مهم و ملی تعزیرات حکومتی رسیدگی و با احراز تخلف،  علاوه بر ممهور کردن پروانه به مهر تخلف اول، متهم به پرداخت ۹۷۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

به گفته محسنی، جهاد کشاورزی استان تهران، گزارش تخلف دو شرکت را برای افزایش قیمت بی‌ضابطه محصولات پرمصرف لبنی  برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کرده بود.