مددجویان بهزیستی را استخدام کنید وام بگیرید!
مددجویان بهزیستی را استخدام کنید وام بگیرید!
معاون کارآفرینی و اشتغال مرکز توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور گفت: کارفرمایانی که مددجویان بهزیستی را استخدام می‌کنند، بنا به درخواست خود می‌توانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند که حالت‌های مختلفی دارد.

به گزارش خبربین آنلاین؛ محسن ایروانی،معاون کارآفرینی و اشتغال مرکز توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور اظهار کرد: این کارفرمایان اگر بخواهند از تسهیلات چهار درصد استفاده کنند به ازای هر نفر ۱۵۰ میلیون تومان و در ۲۸ رسته شغلی مشخص، به ازای بکارگیری هر فرد معلول ۳۰۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند. این ۲۸ رسته شغلی را بانک مرکزی تائید کرده است که در رسته‌های شغلی مانند پوشاک و بسته بندی خرما است که برای راه‌اندازی آن به پول بیشتری نیاز است.

وی تاکید کرد: بنابراین کارفرمایان می‌توانند در رسته‌های مورد تائید بانک مرکزی ۳۰۰ میلیون تومان و در بقیه رسته‌ها ۱۵۰ میلیون تومان به ازای هر فرد، تسهیلات چهاردرصد و هفت ساله دریافت کنند.

معاون کارآفرینی و اشتغال مرکز توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور گفت: تسهیلات دیگری نیز برای کارفرمایان وجود دارد که با نرخ سود بالاتر است اما سرانه اش بیشتر می‌شود؛ به طورمثال کارفرما می‌تواند از ۵۰۰ میلیون تومان تا ۹۰۰ میلیون تومان به ازای استخدام هر فرد تحت پوشش بهزیستی، تسهیلات دریافت کند.

ایروانی تصریح کرد: سقف تسهیلات چهاردرصدی برای کارفرمایان، چهار میلیارد تومان است و سقف تسهیلات ۲۳ درصدی که برای مناطق محروم ۲۱ درصد است، ۵۰ میلیارد تومان و به ازای هر مددجو ۹۰۰ میلیون تومان است.

به گفته وی، حدود ۱۰ درصد از میزان فرصت‌های شغلی مددجویان بهزیستی مربوط به کارفرمایانی است که آنها را استخدام کرده‌اند.

حمایت از ایجاد ۴۵ هزار فرصت شغلی برای مددجویان

معاون کارآفرینی و اشتغال مرکز توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور گفت: این سازمان از ابتدای سال تاکنون از ایجاد ۴۵ هزار فرصت شغلی برای مددجویان به شکل های مختلف حمایت به عمل آورده که در سامانه رصد اشتغال کشور ثبت شده و این مساله به آن معنا که این آمار، رسمی است.

ایروانی افزود: برنامه داریم که تا آخر امسال تعهد خود را در این زمینه تا ۸۷ هزار فرصت شغلی ارتقا دهیم. فرصت های شغلی در دو بخش خوداشتغالی خانگی یا غیرخانگی و استخدام از سوی کارفرمایان، ایجاد می‌شود که بخش خوداشتغالی بیشترین سهم را در ایجاد فرصت های شغلی به خود اختصاص داده که حدود ۹۰ درصد است.

وی با اشاره به اینکه مشاغل غیرخانگی به صورت کارگاه یا مغازه است، خاطرنشان کرد: در بخش دیگر ایجاد فرصت‌های شغلی، کارفرمایانی هستند که حاضرند مددجویان را استخدام کنند بنابراین نسبت میزان مشاغل خوداشتغالی خانگی و غیرخانگی نسبت به استخدام کارفرمایان بیشتر است.