مسکن‌های کشور بدون زمین ۴۳۰ هزار میلیارد تومان می‌ارزند
مسکن‌های کشور بدون زمین ۴۳۰ هزار میلیارد تومان می‌ارزند
ارزش افزوده ساختمان‌های شروع شده در سال 1402 نسبت به سال 1401 به میزان 65.8 درصد رشد کرده و به مرز 100 هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش خبربین آنلاین؛ به  استناد گزارش رسمی بانک مرکزی که به دست خبرنگار فارس رسیده است. ارزش افزوده بخش ساختمان به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ در ۶ماهه اول سال ۱۴۰۲ به رقم ۳۱.۷ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد ۳.۱ درصد همراه بوده است. رشد این شاخص در سه ماهه اول و دوم سال ۱۴۰۲ به ترتیب معادل ۱.۶ و ۴.۳ درصد بوده است.

همچنین رشد ارزش‌افزوده بخش ساختمان خصوصی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ با سهم ۷۶.۱ درصدی از کل ارزش‌افزوده بخش ساختمان در سه ماهه دوم سال‌جاری موید رشد ۱۲.۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل است.

در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ساختمان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ معادل ۲.۷ درصد بوده است. رشد این مولفه در سه ماهه اول و دوم سال جاری به ترتیب معادل ۱.۷ و ۳.۴ درصد رقم خورده است. همچنین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش ساختمان خصوصی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ در شش ماهه اول سال‌جاری موید رشد معادل ۶.۶ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل تلقی می‌شود.

براساس آمار اداره آمار اقتصادی این بانک در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ میزان سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های جدید مناطق شهری به قیمت‌های جاری با افزایش ۴۸.۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۴۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. این میزان عملکرد به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ نشان از افزایش ۶.۰ درصدی سرمایه‌گذاری حقیقی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری نسبت به شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ دارد.


سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید به تفکیک مناطق شهری (هزار میلیارد ریال)

بررسی آمار سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های جدید مناطق شهری بر حسب مراحل ساخت حاکی از آن است که در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ این مولفه در تمامی مراحل ساخت با افزایش همراه بوده است به نحوی که در این مدت شاخص مزبور در ساختمانهای شروع شده، نیمه تمام و تکمیل شده نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش ۶۵.۸، ۴۳.۸ و ۴۲.۸ درصدی همراه بوده است.


سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید به تفکیک مراحل ساخت (هزار میلیارد ریال)