نقره داغ شرکت متخلف در هرمزگان
نقره داغ شرکت متخلف در هرمزگان
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از جریمه بیش از 800 میلیارد ریالی و تعلیق یک ساله شرکتی برای قاچاق مخزن‌های تاشو خبر داد.

به گزارش خبربین آنلاین؛  محمدعلی اسفنانی گفت: شعبه اول رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی بندرعباس به تخلف قاچاق هزار و ۶۰۰ دستگاه مخزن های تاشو به ارزش ۱۰۰ میلیارد و ۵۲۸ میلیارد ریال رسیدگی کرد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: این شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و با توجه به اظهار ورود موقت مخزن های تاشو و تسویه نکردن با گمرک در تاریخ سررسید قانونی، مدیرعامل شرکت را به عنوان متهم ردیف اول به پرداخت ۱۰۰ میلیارد و ۵۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته اسفنانی، همچنین شرکت علاوه بر تعلیق یک ساله از فعالیت به پرداخت ۶۰۳ میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال جریمه و ۱۰۰ میلیارد و ۵۲۸ میلیون ریال برای مال از دست رفته در مجموع متهمان به پرداخت ۸۰۴ میلیارد و ۲۳۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: با گزارش گمرک شهید رجائی بندرعباس پیرامون ورود هزار و ۶۰۰ دستگاه مخزن های تاشو در ۹ فقره اظهارنامه و تسویه نکردن در وقت مقرر، پرونده این تخلف برای بررسی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.