هرمزگان صاحب ۷ آب شیرین‌کن ارتقایافته شد
هرمزگان صاحب ۷ آب شیرین‌کن ارتقایافته شد
سخنگوی صنعت آب گفت: ۷ آب‌شیرین کن با شیرین سازی روزانه ۱۶ میلیون لیتر مسئله آب ۳۰۰ هزار نفر در هرمزگان‌را رفع خواهند کرد.

به گزارش خبربین آنلاین: عیسی بزرگ‌زاده سخنگوی صنعت آب  اشاره به نقشه راه آب کشور اظهار داشت: استفاده از آب دریا به عنوان یک منبع غیرمتعارف به منظور پوشش کاهش بارندگی در اقلیم خشک و نیمه خشک ایران منحصر به فلات مرکزی نیست و مناطق ساحلی اولویت اول تامین آب از منابع حاصل از شیرین‌سازی هستند.

سخنگوی صنعت آب با اشاره به راه‌اندازی و ارتقای ۷ آب شیرین‌کن در استان هرمزگان گفت: ۱۶ میلیون لیتر در ۲۴ ساعت میزان آب شیرینی است که ۷ آب شیرین‌کن از دریا برای مردم هرمزگان فراهم می‌کنند.

وی افزود: جمعیتی نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر از آب شیرین‌شده دریا بهره‌مند شده و مطابق تعاریف به آب شرب بهداشتی پایداری دسترسی پیدا خواهند کرد.

بزرگ‌زاده تاکید کرد: در نقشه راه آب استفاده از منابع آب نامتعارف نظیر آب حاصل از فرآیند بازچرخانی یا آب دریا مورد توجه است و به عنوان پاسخی برای حل بخشی از از مسئله آب در ایران مورد استفاده قراز خواهد گرفت.