هوای تهران امروز هم برای گروه‌های حساس ناسالم است
هوای تهران امروز هم برای گروه‌های حساس ناسالم است
در حالی امروز مدارس ابتدایی پایتخت با شاخص آلودگی هوای 134 تعطیل شد که این شاخص روز گذشته روی عدد 147 بود و هوا آلوده تر از امروز بود.

به گزارش خبربین آنلاین؛ شاخص آلودگی هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته روی عدد ۱۴۰ قرار داشت و کیفیت هوا ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه بود و هم اکنون ۱۲دی ماه ۱۴۰۲ نیز شاخص آلودگی هوا روی عدد ۱۳۴ است و کیفیت هوای پایتخت در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

در سال جاری و براساس روز شمار شاخص آلودگی تا امروز۱۰دی  ماه ۱۴۰۲ کیفیت هوای پایتخت، ۹روز در وضعیت پاک، ۱۸۸روز در وضعیت قابل قبول، ۸۱ روز در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و ۱۰ روز ناسالم برای همه شهروندان بود.

هوای تهران در هیچ روزی در وضعیت بسیار ناسالم و خطرناک قرار نداشته است. شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود که این تقسیم‌بندی شامل « از صفر تا ۵۰ هوا پاک»، « ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول(سالم) یا متوسط»، «از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس»، «از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم»، «از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم» و «از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک» می‌شود.