هوای تهران در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس
هوای تهران در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس
وضعیت آلودگی هوای امروز پنج‌شنبه تهران در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

به گزارش خبربین آنلاین؛ بر اساس داده‌های شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای امروز پنج‌شنبه ۱۶ آذرماه ۱۴۰۲ تهران با ثرار گرفتن روی عدد ۱۳۵ در اکثر مناطق در شرایط «ناسالم برای گروه‌های حساس» قرار دارد.

میانگین غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در ۲۴ ساعت گذشته ۱۴۶ بوده است.

به گزارش فارس، شاخص کیفیت هوا (AQI)، زمانی که شاخص عددی بین ۱۰۱ تا ۱۵۰ را نشان دهد، کیفیت هوا در شرایط “ناسالم برای گروه‌های حساس” است.‌

بر اساس جدول رنگ‌بندی شرکت کنترل کیفیت هوا، ایستگاه‌های سبزرنگ شرایط “پاک”، زردرنگ شرایط “قابل قبول”، نارنجی‌رنگ شرایط “ناسالم برای گروه‌های حساس”، قرمزرنگ شرایط “ناسالم” و بنفش‌رنگ شرایط “بسیار ناسالم” را نشان می‌دهد.