وزارت آموزش و پرورش مکلف به تصویب اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان شد
وزارت آموزش و پرورش مکلف به تصویب اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت آموزش و پرورش را مکلف کردند تا حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون برنامه، نسبت تصویب اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان با هدف تعیین وضعیت حقوقی و در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.

به گزارش خبربین آنلاین: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت صبح امروز ( یکشنبه ۸ بهمن ماه) مجلس، گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده و ایرادات شورای نگهبان در مواد ۸۶  تا ۹۰ لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند.

در بند (الف) ماده (۸۶) عبارت «ارائه هرگونه خدمات به اتباع بیگانه» به عبارت «ارائه هرگونه خدمات به اتباع بیگانه غیر از شرایط ضروری نظیر اضطرار معالجه در موارد خطر جانی و غیر از شرایط اضطراری در موارد مربوط به خطر حیثیتی، آبرویی و جانی در امور کیفری، انتظامی و قضایی» اصلاح می‌شود.

در بند الف ماده ۸۶ آمده بود که به منظور ساماندهی مهاجرین و اتباع بیگانه، وزارت کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مکلف است ضمن تشکی ل سازمان ملی مهاجرت اقدامات زیر را انجام دهد:

الف – با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقالب اسلامی، مرکز آمار ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت احوال کشور و سایر دستگاه های اجرائی، نسبت به ساماندهی، ورود، خروج، طرد، سرشماری، آمایش سرزمینی و ثبت احوال اتباع بیگانه، پناهجویان، مهاجرین قانونی و غیرقانونی، به نحوی اقدام نماید که تمامی اطالعات مهاجرین و اتباع بیگانه در یک پایگاه داده مرجع برخط و یکپارچه گردآوری شود و درگاه های بهره برداری آن بر اساس ماده ( ۷) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی برای سایر دستگاه ها ایجاد شود.

ارائه هرگونه خدمات به اتباع بیگانه توسط دستگاه های اجرائی باید بر اساس اطلاعات هویتی این سامانه باشد. ساختار، وظایف و اختیارات سازمان مذکور به تصویب مجلس می رسد.

با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛متن زیر جایگزین متن تبصره بند (ب) ماده (۸۸) می گردد:

ب – وزارت آموزش و پرورش با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان به منظور عدالت در پرداخت تا پایان سال دوم برنامه درخصوص فوق العاده مربوط به خدمتگزاران و خدمتگزاران سرایدار متناسب با سایر کارکنان اقدام قانونی به عمل آورد.

با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بند (چ) ماده (۸۸) لایحه به شرح زیر اصلاح شد:

کارکنان وزارت آموزش و پرورش می توانند به اختیار خود عضو حساب پس انداز کارکنان دولت شوند. برای آن دسته از برای یکبار وجوه کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضو سایر صندوق ها بوده اند، با تغییر عضویت صندوق صرفاً پس انداز آن ها به تفکیک سهم دولت، سهم مستخدم و سود حاصل از سرمایه گذاری به محل عضویت جدید انتقال می یابد. کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضویت هر یک از صندوق ها یا حساب پس انداز کارکنان را پذیرفته اند و یا خواهند پذیرفت باید ماهانه درصدی از حقوق و مزایای خود را تا پنج درصد (%۵) به حساب آنان (حسب مورد در صندوق یا حساب پس انداز کارکنان) واریز کنند و دولت نیز موظف است همه ساله معادل سهم واریزی فرهنگیان را به هر یک از صندوق ها یا حساب پس انداز کارکنان دولت که عضویت آن را پذیرفته اند، به طور کامل در ردیف اعتباری خاصی در بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.

با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تبصره (۲) بند (چ) ماده (۸۸) به شرح زیر اصلاح شد:

وزارت آموزش و پرورش مکلف است، حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت تصویب اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان با هدف تعیین وضعیت حقوقی و در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع مشکالت معیشتی آنان، نقش پذیری فرهنگیان در هیأت امنا و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی و رفع تعارض منافع اقدام قانونی نماید. پس از تصویب و لازم الاجرا شدن اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان، این صندوق مکلف است سهام مدیریتی خود را از طریق بهابازار (بورس) عرضه نموده و مجاز به بنگاهداری نیست. وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون آموزش و تحقیقات و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید. همچنین دولت نسبت به تأدیه دیون قانونی حسابرسی شده خود اقدام قانونی به عمل آورد.

همچنین با رای نمایندگان مجلس، بند (ح) ماده (۸۸) به شرح زیر اصلاح شد:

دولت مجاز است در صورت تأمین اعتبار در قوانین بودجه سنواتی، پاداش بازنشستگی معلمان در رتبه های استادیار معلم و بالاتر را در پایان سنوات مورد نیاز قانونی برای بازنشستگی هر فرد بدون اعمال فرایند بازنشستگی، پرداخت و با استمرار خدمت آنان با رعایت سقف قانونی الزام بازنشستگی موافقت کند.