پایتخت موقتا آلوده نیست
پایتخت موقتا آلوده نیست
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، هوای تهران امروز در شرایط قابل قبول قرار دارد.

به گزارش خبربین آنلاین؛ شاخص آلودگی هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته روی عدد ١۵۵ قرار داشت و کیفیت هوا در شرایط  هشدار بود  اما هم اکنون ٢٠  دی ماه ۱۴۰۲ نیز شاخص آلودگی هوا روی عدد ٨٣  است و کیفیت هوای پایتخت  در شرایط قابل قبول قرار دارد.

در سال جاری و براساس روز شمار شاخص آلودگی تا امروز٢٠  دی  ماه ۱۴۰۲ کیفیت هوای پایتخت، ۹روز در وضعیت پاک، ۱۹۲روز در وضعیت قابل قبول، ۸۲ روز در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و ١٢ روز ناسالم برای همه شهروندان بود.

هوای تهران در هیچ روزی در وضعیت بسیار ناسالم و خطرناک قرار نداشته است. شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود که این تقسیم‌بندی شامل « از صفر تا ۵۰ هوا پاک»، « ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول(سالم) یا متوسط»، «از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس»، «از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم»، «از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم» و «از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک» می‌شود.