پرداخت ۳۳ هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی در ۲۰ روز
پرداخت ۳۳ هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی در ۲۰ روز
خزانه‌داری کل کشور از یکم تا بیستم دی امسال، 33 هزار میلیارد تومان اعتبار به پروژه‌های عمرانی پرداخت کرد.

به گزارش خبربین آنلاین؛ بودجه عمرانی یکی از محورهای توسعه‌ای قوانین بودجه سالیانه است و تغییر در رشد این اعتبارات می‌تواند معیاری برای ارزیابی روند توسعه زیرساخت‌های کشور باشد.

در دولت سیزدهم پرداخت اعتبارات عمرانی رشد قابل توجهی داشته است به‌طوری که میزان پرداخت‌ها از ۷۷ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به ۱۴۰ هزار و ۹۰۲ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ و در سال ۱۴۰۱ با رشد ۹۴.۵ درصدی نسبت به سال قبل به ۲۷۳ هزار و ۸۱۶ میلیارد تومان رسیده است.

در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ برای بخش عمرانی ۳۷۵ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد اما از ابتدای سال تا پایان مهر ماه میزان پرداخت‌ها فقط ۵۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بود. از ابتدای آبان ماه روند پرداخت‌ها شدت بیشتری گرفت به‌‌طوری که در آبان ماه حدود ۵۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان و در آذر ماه ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر به پروژه‌های عمرانی تزریق شده است.

براساس آخرین آمارها از ابتدای دی ماه تا ۲۰ دی میزان پرداخت‌های عمرانی به حدود ۱۶۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده که نشان‌دهنده پرداخت ۳۳ هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی این مدت ۲۰ روز است.

به نظر می‌رسد با ادامه این روند میزان پرداخت‌های عمرانی تا پایان سال جاری از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان عبور خواهد کرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تا پایان سال جاری پروژه‌های مهمی مانند خط آهن رشت – کاسپین و پروژه ریلی اردبیل – میانه به بهره‌برداری خواهد رسید.