چهره باورنکردنی «علی کریمی» + عکس
چهره باورنکردنی «علی کریمی» + عکس
علی کریمی یکی از تکنیکی بازیکنان تاریخ فوتبال بود ولی با موضع گیری های سیاسی اش سابقه فوتبالی خود را نیز مخدوش کرد.

به گزارش خبربین آنلاین: «علی کریمی» پس از حوادث سال گذشته از کشور فرار کرد و به کانادا رفت. تصویر زیر تغییر چهره علی کریمی را به خوبی نشان می‌دهد.

(عکس) چهره باورنکردنی «علی کریمی»