کاهش قیمت مسکن در ۱۲ منطقه تهران + جدول
کاهش قیمت مسکن در ۱۲ منطقه تهران + جدول
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در آذر ماه متوسط قیمت مسکن در ۱۲ منطقه تهران نسبت به آبان‌ماه کاهش یافته است.بیشترین کاهش با ۱۰ میلیون مربوط به منطقه ۱۹ است.

به گزارش خبربین آنلاین؛ بررسی آمار مرکز آمار ایران از تحولات بازار مسکن مناطق ۲۲گانه تهران در آذرماه امسال حاکی از آن است که در ۱۲ منطقه متوسط قیمت در مقایسه با ماه قبل از آن کاهش یافته است.

در منطقه ۲ متوسط قیمت با کاهش حدود ۴ میلیون تومانی از ۱۲۶ میلیون تومان آبان‌ماه امسال به ۱۲۲ میلیون تومان در آذرماه رسیده است. در منطقه ۳ کاهش قیمت حدود ۶ میلیون تومان بوده است.

در منطقه ۵ که بیشترین معاملات مسکن را با ۵۴۹ فقره به خود اختصاص داده کاهش قیمت مسکن ۳ میلیون تومان به ازای هر مترمربع بوده است. در منطقه ۱۴ متوسط قیمت از ۶۶.۲ میلیون به ۵۹ میلیون تومان کاهش یافته است. بیشترین کاهش قیمت مربوط به منطقه ۱۹ است؛ در این منطقه قیمت مسکن از ۵۰ میلیون تومان به حدود ۴۰ میلیون تومان کاهش یافته است.

مناطق متوسط قیمت در آبان‌ماه (تومان)متوسط قیمت در آذرماه (تومان)
۲۱۲۶ میلیون۱۲۲ میلیون
۳۱۴۵ میلیون۱۳۹ میلیون
۵۹۶ میلیون۹۳ میلیون
۷۷۷ میلیون۷۶ میلیون
۱۰۵۶.۴ میلیون۵۶ میلیون
۱۱۵۸.۲ میلیون۵۷.۳ میلیون
۱۴۶۶.۲ میلیون۵۹ میلیون
۱۶۴۵.۴ میلیون۴۴.۶ میلیون
۱۷۴۵.۴ میلیون۴۳ میلیون
۱۸۴۳.۵ میلیون۴۲.۷ میلیون
۱۹۵۰ میلیون۴۰ میلیون
۲۲۶۹.۸ میلیون۶۱.۵ میلیون