کاهش ۱۷۰هزارمیلیاردی مالیات با دستکاری دولت و مجلس
کاهش ۱۷۰هزارمیلیاردی مالیات با دستکاری دولت و مجلس
در حالی که با اصلاح بخش دوم بودجه درآمدهای مالیاتی ۷۰همت کاهش یافته به‌نظر می‌رسد در صورت تصویب طرح مجلس ۱۰۰همت از درآمدهای مالیاتی نیز با کاهش روبه‌رو شود.
به گزارش خبربین آنلاین؛، بررسی بخش دوم لایحه بودجه نشان می‌دهد دولت حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مندرج در قانون بودجه را تعدیل کرده است.

این عقب‌نشینی ۷۰ هزار میلیارد تومانی تحت تأثیر انتقادها از دولت در خصوص افزایش ۵۰درصدی مالیاتها در ۱۴۰۳ صورت گرفته است.

این درحالی است که مجلس شورای اسلامی نیز به‌تازگی یک‌فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه را تصویب کرده است که در صورت تصویب نهایی حدود ۱۰۰همت از درآمدهای ناشی از حذف معافیتها کاهش خواهد یافت.

ساماندهی معافیتهای مالیاتی با نقطه‌نظر مثبت وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان مالیاتی در دستورکار قرار گرفته بود که نخستین بار رئیس سازمان بورس نسبت به حکم قانون بودجه، نکات انتقادی را مطرح کرد.

بر این اساس مجموعاً ۱۷۰همت از درآمدهای مالیاتی بودجه ۱۴۰۳ کاهش خواهد یافت.