کتاب فروشی معروف تهران فک پلمپ شد
کتاب فروشی معروف تهران فک پلمپ شد
شهر کتاب مرکزی واقع در خیابان شریعتی که توسط اداره اماکن پلمب شده بود رفع پلمپ شد

به گزارش خبربین آنلاین؛ فروشگاه شهر کتاب مرکزی در تهران که دیروز توسط اداره اماکن پلمپ شده بود، دقایقی قبل فک پلمپ شد و این مجموعه فرهنگی فعالیت‌های خود را از سر گرفت.

شهر کتاب مرکزی واقع در خیابان شریعتی روز جمعه توسط اداره اماکن پلمب شد تا فعالیت این مرکز فرهنگی متوقف شود.

شهر کتاب مرکزی پلمپ شد