کدام ارزهای دیجیتال از بین می روند؟
کدام ارزهای دیجیتال از بین می روند؟
براساس آمار، دارایی‌های دیجیتال در معرض انقراض، اکثرا همان دارایی‌های هستند که در دوره‌های صعودی ظاهر شدند. همچنین، ارزهای رمزپایه راه‌اندازی شده در سال ۲۰۲۱ بدترین نرخ شکست را داشتند.

به گزارش خبربین آنلاین؛ بر اساس تجزیه و تحلیل‌های جدید این هفته شرکت کوین گکو، بیش از ۵۰ درصد تمام ارزهای رمزپایه فهرست شده در این پلتفرم از سال ۲۰۱۴ تاکنون شکست خورده‌اند و بسیاری از مواردی که از بین رفته‌اند در طول دوره‌های صعودی بازار راه‌اندازی شده بودند.

بر اساس آمارها از ۲۴ هزار توکنی که تاکنون بر روی این پلتفرم ظاهر شده‌اند، ۱۴ هزار و ۳۹ توکن، دیگر فعال نیستند

بیشتر دارایی‌های دیجیتال مرده در طول دوره صعودی ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ ظاهر شدند. ارز‌های دیجیتال منسوخ شده که در این دوره راه‌اندازی شده بودند، ۵۳.۶ درصد از کل ارزهای دیجیتال کوین گکو را تشکیل می‌دهند.

در مقایسه، طی دوره بازار صعودی ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸، کمی بیش از ۱۴۵۰ پروژه از حدود ۳۰۰۰ پروژه راه‌اندازی شده در آن دوره دیگر فعالیتی ندارند و تعطیل شده‌اند.

کوین گکو در این باره اظهار کرد: «تعداد بالای سکه‌های مرده در دوره ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ را می‌توان به سهولت در استقرار توکن‌ها و افزایش محبوبیت میم‌کوین‌ها نسبت داد. با این حال، بسیاری از پروژه‌های میم ‌کوین بدون محصول راه‌اندازی شده و اکثریت آنها پس از مدت کوتاهی رها می‌شوند».

نتایج این تحقیق حاکی از آن است که ارزهای رمزپایه راه‌اندازی شده در سال ۲۰۲۱ با بدترین نرخ شکست مواجه شده‌اند، به‌طوری‌که ۵۷۲۴ ارز قبلا از بین رفته‌اند.

به نقل از ایسنا، در سال ۲۰۲۲ نرخ شکست کریپتوها ۶۰ درصد بود و ۳۵۲۰ پروژه از بین رفتند. تاکنون تنها ۲۸۹ مورد بیش از ۴۰۰۰ ارز رمزنگاری شده فهرست شده در سال ۲۰۲۳ منقرض شده‌اند که نرخ شکست کمتر از ۱۰ درصد را نشان می‌دهد؛ با این حال، باید دید که آیا این نرخ با گذشت زمان ادامه می‌یابد یا خیر.