کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی چقدر گران شد؟
کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی چقدر گران شد؟
بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، از امروز نرخ جدید کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی اعمال شد.

به گزارش خبربین آنلاین؛ شورای اسلامی شهر تهران در سال گذشته افزایش نرخ کرایه حمل‌ونقل عمومی را طبق روال هرساله به تصویب رساند و زمان اجرای آن را از اول اردیبهشت ماه سال جاری تعیین کرد، با تأیید مصوبه شورای شهر توسط فرمانداری تهران، نرخ‌های جدید از امروز قابل اجراست.

بر اساس این مصوبه نرخ پایه ورودی مسافران در مترو با ۱۶ درصد افزایش همراه شد و بر اساس پیمایش تا ۲ کیلومتر با نرخ ورودی و مازاد بر آن تا ۳۰ کیلومتر برای هر کیلومتر ۴۰ درصد افزایش داشته است، مازاد بر ۳۰ کیلومتر نیز شهروندان مبلغ بیشتری را پرداخت نخواهند کرد.

۳۰ درصد افزایش خطوط حومه‌ای نیز به تصویب اعضای شورا رسید و به این ترتیب برای بلیط تک‌سفره که ۳۳۰۰ تومان بود، حداکثر به قیمت ۴ هزار و ۳۰۰ تومان افزایش پیدا می‌کند.

برای مبلغ ورودی در اتوبوس تندرو و عادی ۲۲ درصد افزایش پیش‌بینی شده و به‌ازای هر کیلومتر پیمایش برای اتوبوس‌های تندرو ۲۰ درصد افزایش و برای اتوبوس‌های عادی ۴۰ درصد افزایش در نظر گرفته شده است.

به‌طور میانگین قیمت تمام‌شده در اتوبوس تندرو ۲۱ درصد و اتوبوس عادی ۳۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ رشد پیدا کرده است؛ برای اتوبوس‌های ارائه خدمات دربستی ۴۰ درصد رشد در نظر گرفته شده است.

کرایه‌های تاکسی نیز با حداکثر ۴۵ درصد افزایش به تصویب رسیده است.