کشور از چاله رکود خارج شد
کشور از چاله رکود خارج شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم رونمایی از اطلس سرمایه‌گذاری ایران گفت: کشور بعد از گذشت یک دهه از چاله رکود اقتصادی خارج شد.

به گزارش خبربین آنلاین: سیداحسان خاندوزی امروز در مراسم رونمایی از اطلس سرمایه‌گذاری کشور در محل این وزاتخانه گفت: نرخ رشد  اقتصادی در دهه ۱۳۹۰ نامناسب بود، اما از سال ۱۴۰۰ به بعد کشور از چاله رکود خارج شد و تداوم مسیر رشد اقتصاد در بلندمدت به شرطی است که مسیر سرمایه‌گذاری تسهیل و کم هزینه شود.

وی افزود: اطلس سرمایه‌گذاری به سیاست‌گذاران کشور کمک می‌کند قاعده‌مندی و ضابطه‌ها و حریم‌های سرمایه‌گذاری را براساس یک نقشه‌ای به سرمایه‌گذاران معرفی کند و مجموع اطلاعات مکانی و اطلاعات مرتبط با سرمایه‌گذاری در کشور می‌تواند تصویر روشنی از امکان سرمایه‌گذاری را پیش‌روی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی ایجاد کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: برخی از فعالیت‌های معدنی با وجود اینکه باید نزدیک معدن باشد، اما اگر از آب دور باشد، صرفه سرمایه‌گذاری نخواهد داشت و بنابراین مجموعه این اطلاعات در قالب اطلس سرمایه‌‌گذاری باید به سرمایه‌گذاران معرفی شوند.

خاندوزی گفت: اطلس سرمایه‌گذاری کمک می‌کند تا صنایع را در جایی نصب کنیم که بعد از آن مجبور نشویم آب را از ۸۰۰ کیلومتر آن طرف‌تر منطق کنیم و بنابراین هزینه سرمایه‌گذار با این اطلس کاهش پیدا می‌کند.

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، همه دستگاه‌های مجوزدهنده و تعیین‌کننده حریم تولید و حریم صنعت باید اطلاعات خود را در اطلس سرمایه‌گذاری بارگذاری کنند و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به راحتی بتوانند امکان سرمایه‌گذاری در یک منطقه را بررسی و مطالعه کنند.

* مجوز بی نام سرمایه‌گذاری صادر می‌شود

وی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه بحث مجوزهای بی‌نام سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است که به  عنوان مثال برای سرمایه‌گذاری در یک منطقه تمام مواردی که مورد نیاز است فراهم می‌شود و مجوز بی‌نام گرفته می‌شود تا وقتی یک سرمایه‌گذار پیدا شد، مجوز به نام او صادر شود، به گونه‌ای که مجبور نشود، همه مراحل را از صفر تا ۱۰۰ پیگیری کند، بلکه فقط بحث انتقال مجوز به نام سرمایه‌گذار انجام می‌‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:‌ باید کاری کنیم سرمایه‌گذاری برای کارآفرینان تسهیل شود و تداخل سازمانی هم پیش نیاید و فرآیند امیدبخشی برای سرمایه‌گذاران فراهم کنیم که سرمایه‌گذار فقط با یک مجوز بتواند سرمایه‌گذاری کند.

خاندوزی گفت: اطلاعاتی مانند منابع طبیعی، صنایع آلاینده، حریم صنعت و حریم بهداشتی،‌ امکان دسترسی به آب، امکان دسترسی به جاده، ریل و سایر امکانات برای سرمایه‌گذاران در اطلس سرمایه‌گذاری باید فراهم و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد.